σαλτικός

-ή, -ό, Ν
φρ. «σαλτικά δράματα
φιλολ. παντομικές παραστάσεις στην Ιταλία, συνοδευόμενες από λυρικό άσμα ορχήστρας, βάση τών οποίων αποτελούσε ένα ποιητικό κείμενο με μυθολογικό θέμα, κυρίως τού Λουκανού και τού Στατίου, αλλά και τού Βεργιλίου, τού Οβιδίου και άλλων ποιητών.

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.